Rise Treatment Centre Vergoeding

Rise Treatment Centre biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Iedere Nederlander is voor deze zorg verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te kunnen verlenen is Rise Treatment Centre toegelaten door het CIBG onder de WTZi, Wet Toelating Zorginstellingen. Ons instellingsnummer is 15600.

AGB-CODE
AGB staat voor register van Algemene Gegevens Beheer. Onze AGB Code is 2-2221189 hiermee zijn wij voor alle Nederlandse zorgverzekeraars herkenbaar als erkende instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Eigen risico

Voor alle specialistische geestelijke gezondheidszorg geldt een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal €385,-. Deze kosten worden na afloop van de behandeling in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Het is van belang dat bij het eerste gesprek een verwijsbrief van de huisarts, een geldig legitimatiebewijs en een geldige zorgpas worden meegenomen.

Eigen bijdrage en ticketkosten
Voor een behandeling in het buitenland zijn de ticketkosten voor rekening van de cliënt. Voor een 6 weken durende behandeling in onze kliniek vragen wij een bijdrage van €1500,-.

Ambulante behandeling
Voor onze ambulante behandelingen, een initiele behandeling of nazorg vragen wij geen eigen bijdrage.

Verlenging Klinische behandeling
De duur van onze klinische behandeling is 6 weken, in ernstige situaties die verlenging medisch noodzakelijk achten, kan door de psychiater geadviseerd worden de opname met maximaal 6 weken te verlengen en gedurende jouw behandeling hiervoor een verlenging bij je verzekeraar aan te vragen.

International

Onze internationale clienten hebben veelal niet de mogelijkheid onze zorg vergoed te krijgen door hun zorgverzekeraar. Via deze link naar onze Engelstalige website vind je onze private tarieven: PRIVATE COSTS