OSFED behandeling

Tot voor kort stond de Eating Disorder Not Otherwise Specified (EDNOS) vermeld in de Diagnostic & Statistical Manual (DSM-IV), de oude versie van de DSM. Deze eetstoornis was een overkoepelende term die alle vormen van eetstoornissen en abnormale eetpatronen omvatte die niet voldeden aan de strikte criteria voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuistoornis of Vermijdende-Restrictieve Voedselinname-stoornis (ARFID). Onlangs is EDNOS aangepast en staat deze aandoening bekend als Other Specified Feeding and Eating Disorder (OSFED), welke nu is opgenomen in de huidige versie van de DSM (de DSM-V).

OSFED wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een subklinische diagnose, waarbij er geen symptomen of tekenen zijn dat het individu een specifieke eetstoornis vertoont, maar het is net zo ernstig als Anorexia, Boulimia of andere herkenbare eetbuistoornissen. Personen die aan OSFED lijden hebben evengoed behoefte aan een klinische behandeling. Ondanks dat Anorexia Nervosa misschien wel de meest gepubliceerde en herkenbare eetstoornis is, is OSFED in feite de meest voorkomende eetstoornis; de stoornis wordt geschat voor te komen bij 32-53% van alle personen met eetstoornissen. OSFED moet daarom serieus worden genomen. Het kan leiden tot ernstige medische complicaties en andere psychiatrische aandoeningen, waaronder een verstoord lichaamsbeeld (lichamelijke dysmorfie), angst, depressie en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord.

Wat zijn de symptomen en subtypen van OSFED?

Boulimia Nervosa: de persoon voldoet aan de criteria voor boulimia, maar purgeert minder vaak en / of voor een beperkte periode.

Eetbuistoornis: de persoon voldoet aan de criteria voor eetbuistoornis, maar dit gedrag komt minder vaak en voor kortere perioden voor. Tijdens deze episodes eet de persoon snel in een korte tijd, waarbij deze een hoeveelheid voedsel consumeert die als aanzienlijk groter is dan wat als normaal wordt beschouwd. Hij of zij voelt zich niet in staat om diens acties te beheersen.

Atypische Anorexia Nervosa: de persoon vertoont eetbeperkend gedrag en andere symptomen die verband houden met anorexia, maar voldoet niet altijd aan de lage gewichtscriteria.

Zuiveringsstoornis: zuiveringsgedrag komt vaak voor en kan braken, overmatig sporten en misbruik van laxeermiddelen en andere medicijnen omvatten met als doel het gewicht te controleren. 

Night Eating Syndrome: terugkerende episodes van het 's nachts consumeren van het grootste deel van de dagelijkse voedsel inname, vergezeld door extreme gevoelens van schuld en schaamte.

Wat zijn de symptomen van OSFED?

Dit zijn de symptomen die verband houden met OSFED en andere eetstoornissen die worden herkend door de DSM-V:

Obsessieve gedachten over eten, gewichtsverlies en lichaamsbeeld.

Afvallen en op een ongezonde manier aankomen.

Zuiveringsgedrag, waaronder braken, laxerend misbruik, diuretisch misbruik en overmatige lichaamsbeweging.

Voedsel verbergen, vaak vanwege het ervaren van schaamte. 

Te veel eten tot het punt waarop men ongemakkelijk vol is.

Eten 's nachts consumeren.

Voedsel gebruiken als stressverlichter en middel om emoties te maskeren of om te kalmeren.

Abnormale of gemiste menstruaties.

Gaatjes in het gebit of erosie van het glazuur als gevolg van braken.

Een gevoel van berouw en schaamte na het nuttigen van grote hoeveelheden voedsel.

Metabole afwijkingen, zoals een verstoorde elektrolytenbalans.

Fijn lichaamshaar (lanugo).

Droge huid.

Broze nagels.

Verlies van spiermassa.

Gevoelens van leegte waarbij voedsel wordt gebruikt als zelfmedicatie. 

Het dragen van wijde of vormloze kleding om het gewichtsverlies te verbergen.

Gevolgen van OSFED

Personen die aan OSFED lijden, ervaren vaak negatieve gevolgen voor de gezondheid. Deze hangen in grote mate af van het gedrag van de persoon en zijn moeilijk vast te stellen. Belangrijke signalen om op te letten zijn ongezonde opvattingen met betrekking tot eten en gewicht, welke een inbraak doen op de fysieke en emotionele gezondheid en de productiviteit van de persoon. Een ander zorgwekkend aspect van OSFED is dat het herhaaldelijk braken wat het lichaam uitput van belangrijke chemicaliën die ‘elektrolyten’ worden genoemd. Deze chemicaliën spelen een cruciale rol bij het uitvoeren van de meeste lichaamsfuncties; vooral bij de samentrekking van de spieren en de transmissie van zenuwimpulsen. Onevenwichtigheden in de elektrolytenbalans kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder een onregelmatige hartslag die kan leiden tot hartfalen en overlijden.

Over onze OSFED behandeling

Bij Rise Treatment Centre bieden we een residentieel klinisch programma voor de behandeling van OSFED. Ons programma is evidence-based en heeft betrekking op jouw algehele gezondheid en welzijn. We helpen jou de oorzaak van OSFED te begrijpen en combineren psycho-educatie, mindfulness, groepssessies, individuele therapie en Familie Therapie om je te begeleiden naar een duurzaam herstel.