Boulimia Nervosa Behandeling

Wat is Boulimia Nervosa?

Boulimia Nervosa, ook simpelweg Boulimia genoemd, heeft mogelijk dodelijke medische en psychologische gevolgen voor mensen die eraan lijden. Meestal worden ze gevangen in een cyclus van het eten van grote hoeveelheden voedsel, ook wel 'eetbuien' genoemd. Daarna proberen ze het vele eten te compenseren door laxeermiddelen te nemen, the braken of te sporten. Getroffenen leggen over het algemeen een sterke nadruk op hun lichaamsvorm en gewicht.

De gevolgen van Boulimia Nervosa

Boulimia Nervosa heeft ernstige fysieke gevolgen op de lange termijn voor het lichaam en beperkt ook het sociale leven van de getroffen personen. Enkele gevolgen van Boulimia Nervosa zijn een uitgezette maag, beschadigde slokdarm en een opmerkelijk tekort aan vitamines en mineralen. Afgezien van deze fysieke gevolgen, hebben individuen de neiging zichzelf te isoleren waarbij de eetbuien en het purgeren worden versterkt. 

Wat zijn de symptomen van Boulimia Nervosa?

Personen die worstelen met Boulimia Nervosa hebben vaak een gemiddeld gewicht, waardoor het moeilijk te herkennen is. We hebben een lijst met symptomen samengesteld die vaak worden vertoond: 

  • In relatief korte tijd ongebruikelijk grote hoeveelheden eten, ook wel eetbuien genoemd.
  • Een onbeheerste relatie met eten. Eten tot hij of zij ongemakkelijk vol zit.
  • Opzettelijk braken na het eten.
  • Gebruik van de badkamer tijdens of direct na de maaltijd
  • Overmatig trainen om het voedsel dat wordt gegeten te compenseren, ondanks vermoeidheid, letsel of ziekte.
  • Misbruik van medicijnen of stoffen zoals laxeermiddelen, diuretica of dieetpillen na een eetbui om gewichtstoename te voorkomen.
  • Overmatig gepreoccupeerd zijn met het lichaamsgewicht en het zelfbeeld.
  • Moeite met verantwoordelijkheden nakomen door eetpatronen, bewegingsgewoonten of gevoelens over het uiterlijk.

Over onze Boulimia Nervosa behandeling

Bij Rise Treatment Centre bieden we een residentieel klinisch programma voor de behandeling van Boulimia Nervosa. Ons programma is evidence-based en heeft betrekking op jouw algehele gezondheid en welzijn. We helpen jou de oorzaken van je Boulimia Nervosa te begrijpen en combineren psycho-educatie, mindfulness, groepssessies, individuele therapie en een Familie Programma om je te begeleiden in een duurzaam herstel.