ARFID

De afkorting ARFID staat in het Engels voor Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder en in het Nederlands voor Vermijdende/Restrictieve Voedselinname Stoornis. De stoornis wordt gerakteriseerd door het vermijden van bepaalde voedselgroepen, wat resulteert in een calorie tekort en daarbij leidt tot ondergewicht. Personen vermijden bepaald voedsel om verschillende redenen, zoals het ongevoelig zijn voor de smaak of textuur, of omdat ze een onplezierige ervaring met het voedsel hebben gehad. Ze kunnen ook een verminderde eetlust hebben en worden vaak bestempeld als 'moeilijke eters.' Hoewel mensen met ARFID hun voedselinname beperken, gaat het hier niet om Anorexia Nervosa omdat er doorgaans geen sprake is van een obsessie met gewichtsverlies en het lichaamsbeeld.

Deze stoornis typeert zich niet door een fixatie met het lichaam, maar is het gevolg van een desinteresse voor eten. Dit resulteert vaak in sterk gewichtsverlies en ondervoeding. De conditie kan leiden tot voedingstekorten en in extreme gevallen zijn voedingssondes nodig. Zoals vaker het geval is bij een tekort aan voedingsstoffen, kan ARFID tevens negatieve psychosociale effecten teweeg brengen.

What zijn de symptomen van ARFID?

ARFID omvat een breed scala aan symptomen, die allemaal te maken hebben met een beperkte voedselinname. De DSM-V erkent zowel ARFID als Selective Eating Disorder als eetstoornissen, en stelt dat deze klinisch verschillen van Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa. Hoewel ARFID het meest wordt aangetroffen bij kinderen, kunnen alle leeftijdsgroepen hier door getroffen worden. 

Dit zijn te symptomen die met ARFID te maken hebben:

 • De persoon heeft te maken met voedingstekorten en vertoont aanzienlijk gewichtsverlies.
 • Er is sprake van een gebrek aan interesse in eten en het weigeren van bepaalde voedingsmiddelen. Deze weigering om bepaald voedsel te eten is gebaseerd op kleur, textuur en geur, of een angst voor verstikking of braken.
 • De stoornis leidt tot grote voedingstekorten waardoor er voedingssuplementen of enterale voeding (waarbij voeding via een voedingssonde wordt toegediend) nodig zijn
 • Het psychosociaal functioneren wordt belemmerd. 
 • De stoornis heeft niets te maken met culturele of maatschappelijke waarden. 
 • Er is geen sprake van een obsessie met het lichaamsgewicht en de stoornis is niet gerelateerd aan Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa.
 • De stoornis is niet te wijten aan een andere medische aandoening of psychische stoornis.

Gevolgen van ARFID

ARFID kan leiden tot een aantal ernstige gezondheidsproblemen. Mensen met de diagnose ARFID kampen vaak met gewichtsverlies, voedingstekorten en groeistoornissen (meestal bij adolescenten) of een verstoorde kwaliteit van leven. Bij personen met een laag gewicht lijken de complicaties als gevolg van ARFID sterk op die van Anorexia Nervosa, namelijk: 

 • Cardiale complicaties
 • Hart problemen
 • Nier- en leverfalen
 • Verminderde botdichtheid
 • Bloedarmoede
 • Onevenwichtige elektrolyten
 • Lage bloedsuikerspiegel
 • Constipatie
 • Een opgeblazen gevoel en andere gastro-intestinale problemen

Over onze ARFID behandeling

Bij Rise Treatment Centre bieden we een residentieel klinisch programma voor de behandeling van ARFID. Ons programma is evidence-based en heeft betrekking op jouw algehele gezondheid en welzijn. We helpen jou de oorzaken van ARFID te begrijpen en combineren psycho-educatie, mindfulness, groepssessies, individuele therapie en Familie Therapie om je te begeleiden in een duurzaam herstel.