Visie & Missie

Visie

Wij zien een eetstoornis als de uiting van een onderliggend probleem. Daarom ligt onze focus tijdens de behandeling op de kern van het probleem alsmede jouw algehele gezondheid en welzijn. Wij geloven dat onze vooruitstrevende, evidence-based behandeling blijvend herstel mogelijk maakt. De eetstoornis en de problematiek rond het eten en het gewicht komen allemaal aanbod op een autonome wijze. We weten dat het herstelproces in het begin moeilijk en eng kan zijn. Daarom versterken we voortdurend jouw gevoel van waardigheid, en stellen we jou in staat om je identiteit van de eetstoornis los te laten en je opnieuw te verbinden met je authentieke zelf. 

Missie

Onze missie is om jou te helpen door middel van een uniek evidence-based programma, dat de focus verlegt van traditioneel 'symptoombeheer' naar de kern van de problematiek en zich richt op jouw algehele gezondheid en welzijn op een persoonlijk versterkende wijze. We zijn ervan overtuigd dat alleen door deze benadering, waarbij fysieke en emotionele genezing hand in hand gaan, echte vooruitgang en blijvend herstel mogelijk is. Tijdens onze aanpak proberen wij samen met jou sneller in te grijpen in de voortgang van de ziekte om  jou eerder in je eigen kracht te brengen zodat jij je blijvende herstel kunt verwezenlijken. Hiermee voorkomen wij overigens verdere toekomstige zorgkosten omtrent je Eetstoornis en diens mogelijk desastreuze gevolgen.

Kwaliteit

Wij voeren continu interne en externe audits uit om onze interne processen te testen en te meten en gebruiken de uitkomsten om verbeteringen door te voeren. Ons doel is om het managementcertificaat van de hoogste kwaliteit te behalen, om onze processen voor kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging te bewaken en te verbeteren.