Onze behandeling

Residentiele klinische behandeling

Het vooruitstrevende, evidence-based behandelprogramma van Rise Treatment Centre richt zich op het verbeteren van jouw gezondheid en welzijn. We stellen je in staat om opnieuw contact te maken met je authentieke zelf. Jouw autonomie en genezing van de psychologische, fysieke en sociale aspecten van de eetstoornis staan centraal. 

Duur van jouw behandeling is afhankelijk van de machtiging welke je zorgverzekeraar verstrekt. Bij gewenste verlenging vragen wij cliënten voorafgaand aan de verlenging de kosten hiervoor zelf te voldoen waarna de zorgverzekeraar dit later mogelijk restitueert.

KlINISCHE BEHANDELING

Nazorg

Nazorg is een essentieel onderdeel van onze behandeling. Hierin begeleiden wij jou om de basis van je herstel uit te breiden en de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Wij verzorgen zowel groeps- als 1 op 1 gesprekken op locatie en Online.

Nazorg

‘Wij bieden een rustgevende, comfortabele en inspirerende omgeving waarin je kunt opbloeien om uiteindelijk duurzaam herstel te verwezenlijken’

Familie Programma

Een eetstoornis schaadt iedereen om je heen. Daarom is het Familie Programma een integraal onderdeel van onze residentiële behandeling. Het programma richt zich op begrip vinden voor elkaar, onderlinge relaties verbeteren en familie en geliefden de tools bieden die ze nodig hebben om jou te steunen in je herstel.

Ondanks de geografische afstand, kan het Familie Programma starten vanaf het begin van de behandeling via ons online platform. We bieden individuele begeleiding, familiesessies en interactieve psycho-educatie. Ons speciale terugvalpreventieplan omvat de steun van jouw dierbaren om het niet alleen op je eigen schouders te laten rusten.